Protest proti zálohám na nevratné obaly

25.06.2007

Ministerstvo životního prostředí připravuje novelu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila rozšíření zálohového systému pro jedno i vícecestné nápojové obaly, konkrétně lahve (skleněné i plastové) a nápojové plechovky. MŽP v současné době analyzuje zkušenosti těch evropských zemí, kde takový systém funguje (Německo, Švédsko, Dánsko aj.). Návrh novely chce předložit k veřejným připomínkám do konce roku 2007.

 Proti návrhu Ministerstva životního prostředí (MŽP) protestuje jak Potravinářská komora, tak Svaz výrobců nealkoholických nápojů.  Tato snaha je podle představitelů Potravinářské komory (PK ČR) obzvláště nevhodná v době, kdy je Česká republika hodnocena ve sběru tříděného odpadu jako jedna z nejúspěšnějších zemí Evropské unie a jako druhá nejlepší v recyklaci plastů. Uskutečnění záměru ministerstva se PK ČR zdá být problematické nejen z hlediska legislativního, ale především z hlediska časového a finančního.  Výrobci nealkoholických nápojů vychází z toho, že stávající systém třídění odpadu a recyklace obalů v ČR se osvědčil. Žádný argument, který by objektivně zdůvodnil, že změna stávajícího systému povede v této oblasti k ještě lepším výsledkům, zatím nebyl předložen. Pro tuzemské výrobce nápojů by podle jejich vyjádření zavedení záloh znamenalo značné investiční náklady v řádu miliard korun. Výrobci by museli zavést nové technicky a provozně náročné systémy označování a třídění zálohovaných lahví. Ve své společné tiskové zprávě uvádí: „Jen v oblasti výroby by si zavedení systému záloh na nevratné plastové láhve vyžádalo investice v řádech desítek miliard korun a v konečném důsledku by mělo negativní dopad především na spotřebitele a obchod, což by mohlo vést až k významnému omezení nabídky a kvality služeb nabízených zejména malými prodejci“.  

Tiskové prohlášení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/