Programy SROP a JPD 2 naplnily podle ministerstva očekávání

18.04.2008

Programy SROP a JPD 2 z let 2004 až 2006 hodnotí ministerstvo pro místní rozvoj jako úspěšné. Svým dílek k tomu přispěli jednotliví žadatelé i Centra pro regionální rozvoj a rozvoj krajů. Společný regionální operační program (SROP) je charakteristický svým zaměřením na regionální podporu v oblastech podnikání, infrastruktury, lidských zdrojů a cestovního ruchu ve všech regionech soudržnosti kromě NUTS II Praha. Hlavním cílem Jednotného programového dokumentu pro Prahu Cíl 2 (JPD 2) je podpora investičních projektů realizovaných na vybraném území hlavního města Prahy pro zlepšení městského prostředí a života obyvatel.

 

Programy SROP a JPD 2 z let 2004 až 2006 hodnotí ministerstvo pro místní rozvoj jako úspěšné. Svým dílek k tomu přispěli jednotliví žadatelé i Centra pro regionální rozvoj a rozvoj krajů. Společný regionální operační program (SROP)je charakteristický svým zaměřením na regionální podporu v oblastech podnikání, infrastruktury, lidských zdrojů a cestovního ruchu ve všech regionech soudržnosti kromě NUTS II Praha. Hlavním cílem Jednotného programového dokumentu pro Prahu Cíl 2 (JPD 2) je podpora investičních projektů realizovaných na vybraném území hlavního města Prahy pro zlepšení městského prostředí a života obyvatel. SROP                                                            Díky projektům realizovaným v rámci Společného regionálního operačního programu vzniklo téměř 4 200 nových pracovních míst, z nichž více než polovinu vytvořily malé a střední podniky. Provozovatelům veřejných ubytovacích zařízení se zase podařilo vybudovat 3 766 nových stálých lůžek pro turisty oproti 900 původně plánovaným.S velkým zájmem žadatelů se setkala možnost využit evropské fondy ke zlepšení dopravní infrastruktury. O tom svědčí 406 km rekonstruovaných a modernizovaných silnic a místních komunikací, devět vybudovaných obchvatů měst a pětadvacetiprocentní úspora cestovních časů obyvatel v úsecích se zlepšenou dopravní infrastrukturou. Příjemcem, kterému se podařilo rekonstruovat nejvíce kilometrů silnic II. a III. třídy, je Správa silnic Moravskoslezského kraje.Kromě těchto aktivit podporoval SROP také vzdělávací kurzy zaměřené na sociální integraci a zvýšení kvalifikace, které absolvovalo přes třicet tisíc účastníků.V letošním roce dobíhající program SROP, který patří k největším programům z programovacího období 2004–2006, realizoval více než 2 200 projektů. Z evropských fondů se k 31. 3. 2008 proplatilo již 9,73 miliardy korun. JPD 2 V  Jednotném programovém dokumentu pro Prahu Cíl 2 se doposud zrealizovalo téměř 200 projektů, kterým bylo k 31. 3. 2008 proplacena více než miliarda korun. Díky zrealizovaným projektům má například ochranu před povodněmi území Prahy v rozsahu 3,5 km2, 1 268 domácností či firem je nově připojeno na kanalizaci, plynovody či rozvody elektřiny a vzniklo 180 nových pracovních míst.V rámci JPD 2 směřují dotace z evropských fondů také do vědy a výzkumu, podnikání a informačních technologií. Podpora se tak dosud dostala například padesáti malým a středním podnikům.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/