Program záruk za provozní úvěry rozšířen i na obchodní sféru

16.12.2009

Po celé řadě osobních jednání s vedením Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), spoustou korespondence, intervencích na úrovni vlády a v Radě hospodářské a sociální dohody se Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) ČR podařilo prosadit na MPO rozšíření programu záruk za provozní úvěry také pro obchod, ubytování, stravování, pohostinství a služby. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy SOCR.

Uvedené rozšíření vyhlásilo MPO s platností od 16. 11. 2009 v souvislosti s evidentními dopady hospodářské krize také do oblasti malých a středních podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu.

Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zachovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb a udržet jejich konkurenceschopnost.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a člena představenstva hospodářské komory České republiky Zdeňka Juračky považuje Svaz uvedené rozhodnutí MPO za úspěch, byť jen dílčí. Dodává: „Nemůžeme a rozhodně se nehodláme smířit s tím, že je až na zmíněnou výjimku vyloučen přístup malých a středních podnikatelů z maloobchodu k finančním zdrojům z OP podnikání a inovace, stejně tak, jako tomu bylo i u předchozího Operačního programu průmysl a podnikání.“

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se již po řadu let snaží upozornit zákonodárce, vládu a relevantní ministerstva, že je třeba, tak jak je tomu i ve vyspělém světě, podpořit i rozvoj terciární sféry. Zdeněk Juračka k tomu uvádí: „Mimo oborová specifika není rozdíl mezi potřebami podpory malého a středního podnikatele v maloobchodu a podobného podnikatele např. ve zpracovatelském či jiném průmyslu a a priori nelze spoléhat na to, že si obchodník poradí sám, „protože je obchodník“. Stejná fikce platí také pro pohostinství.“

Český maloobchod jako takový patří svou úrovní k evropské špičce a s jeho službami, nabídkou sortimentu apod. je evidentně spokojena většina spotřebitelů. To je samozřejmě i jeho zájem, ale měl by to být také jeden ze zájmů respektovaných hospodářskou exekutivou.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR bude i nadále požadovat vstřícnější přístup nejenom MPO k podpoře malého a středního podnikání v odvětví maloobchodu a cestovního ruchu, které svým podílem na tvorbě HDP je druhým nejvýznamnějším v českém národním hospodářství, což rovněž platí o jeho podílu na zaměstnanosti.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/