Program rozvoje venkova jednodušší

13.06.2007

Menší počet nezbytných dokladů a z toho plynoucí snížení administrativní zátěže čeká na žadatele v novém Programu rozvoje venkova. A podle informací z ministerstva zemědělství se připravují další úlevy. „Počet povinných příloh, které musí zájemce o podporu připojit k žádosti, se snížil na méně než polovinu. Ti, kdo s žádostí neuspějí, nebudou muset na rozdíl od dosavadního Operačního programu Zemědělství zbytečně předkládat řadu dokumentů,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Menší počet nezbytných dokladů a z toho plynoucí snížení administrativní zátěže čeká na žadatele v novém Programu rozvoje venkova. A podle informací z ministerstva zemědělství se připravují další úlevy. „Počet povinných příloh, které musí zájemce o podporu připojit k žádosti, se snížil na méně než polovinu. Ti, kdo s žádostí neuspějí, nebudou muset na rozdíl od dosavadního Operačního programu Zemědělství zbytečně předkládat řadu dokumentů,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.Výrazně jednodušší je i formulář žádosti o dotace a projekt. „Žadatel bude schopen připravit si projekt a žádost vyplnit sám bez pomoci poradenských firem,“ zdůraznil Gandalovič. Jednodušší je i osnova projektu. U operačního programu její popis v pravidlech zabral čtyři stránky a projekt obsahoval kolem 30 stran. U Programu rozvoje venkova se osnova vejde na dvě strany a rozsah projektu zabere přibližně deset stran.Některé přílohy budou dodávat až předkladatelé úspěšných projektů při podpisu dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem o poskytnutí dotace. Týká se to například výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o vedení bankovního účtu nebo potvrzení finančního úřadu o vypořádání splatných závazků. Žadatelé také nebudou muset hlásit každou změnu v projektu a sankce za porušení pravidel budou záviset na závažnosti porušení. Vyřazení žádosti už nebude jediným trestem za každé porušení podmínek.Pro první kolo příjmu žádostí, které začíná 9. července, schválil ministr zemědělství možnost předložit platné, ale nikoli účinné stavební povolení. To musí žadatel předložit do 42 dnů od zaregistrování žádosti. „Od příštího roku chystáme další zjednodušení. Postupně chceme upustit od papírových příloh, které připojují žadatelé, a místo nich si výpisy a další dokumenty zajišťovat přímo od správců jednotlivých rejstříků,“ řekl Gandalovič.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/