Program potenciál je prodloužený do konce roku

14.11.2007

O měsíc déle, tedy do 31. Prosince, mohou podnikatelé posílat agentuře CzechInvest registrační žádosti do evropského programu Potenciál (z Operačního programu Podnikání a inovace). Ministerstvo průmyslu a obchodu jednak prodloužilo příjem žádostí, ale také zvýšilo hranici podpory o 300 milionů korun na 900 milionů.

O měsíc déle, tedy do 31. Prosince, mohou podnikatelé posílat agentuře CzechInvest registrační žádosti do evropského programu Potenciál (z Operačního programu Podnikání a inovace). Ministerstvo průmyslu a obchodu jednak prodloužilo příjem žádostí, ale také zvýšilo hranici podpory o 300 milionů korun na 900 milionů.

„Podnikatelé mohou pomocí programu Potenciál rozšiřovat výzkumné a vývojové kapacity. Tento druh investic je nyní prioritní, proto byl tento program finančně posílen a delší je i doba pro registraci,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Jednou ze základních podmínek je minimální investice pět milionů korun. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra se skutečně použijí ve výrobě. Malé a střední podniky mohou dotaci použít i na úhradu vybraných provozních nákladů centra, jako jsou mzdy, pojistné a cestovné výzkumných a vývojových pracovníků.

Plné žádosti mohou podnikatelé zasílat do konce ledna příštího roku. V prvním pololetí 2008 se předpokládá vyhlášení druhé výzvy, která by se nově měla týkat i velkých podniků.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/