Pro OSVČ: Jak žádat o ošetřovné

01.04.2020 Tiskové oddělení

424 korun za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka mohou dostávat OSVČ po dobu, co v kontextu s pandemií koronaviru platí karanténa. První výzvu v dotačním programu Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje právě dnes.

 • Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
 • Datum vyhlášení: 31. 3. 2020
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Kdo může o ošetřovné žádat:

osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Postup pro podání žádosti:

Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.
Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím

 • datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20,
 • nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20,
 • nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označena „fpmpo20“.

V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE MPO DOPORUČUJE VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).

 • Podací formulář naleznete ZDE.
 • Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. OSVČ budou moci o ošetřovné žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu.

OSVČ bude vyplňovat a posílat k rozhodnutí MPO žádost o dotaci spolu s čestným prohlášením. Pokud bude „ošetřovné“ souviset s péčí o dítě, které chodí do školy, bude třeba přiložit (stejně jako je to u ošetřovného u zaměstnanců, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení) také potvrzení o tom, že je škola kvůli pandemii koronaviru uzavřená. Podobně bude třeba v případě péče o hendikepovaného člověka, doložit potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb. V obou případech není nutný originál, stačí fotka či sken z mobilního telefonu.

O dotaci se bude aktuálně žádat za kalendářní měsíc březen 2020. Nárok na ni – při splnění výše uvedených podmínek – začíná 12. března 2020, tedy od okamžiku, kdy musel být v České republice v souvislosti s pandemií koronaviru vyhlášen nouzový stav. OSVČ v žádosti vždy označí dny, za které dotaci požaduje.

Informace a další podmínky jsou k dispozici na adrese www.mpo.cz/osetrovneosvc

Další informace důležité pro podnikatele na webu Hospodářské komory https://www.komora.cz/koronavirus/

jak-vybrat-ty-nejlepsi-zamestnance-v-jakekoli-dobe-webinar-komora/