Příručka pro podnikání v roce 2008

19.02.2008

Hospodářská komora ČR přichází s vlastní publikací s názvem Příručka pro podnikání v roce 2008, která je k dispozici v celé síti hospodářských komor, doručena byla členům Hospodářské komory ČR spolu s únorovým vydáním časopisu Komora.cz, a v neposlední řadě ji naleznete volně k dispozici v elektronické podobě také na těchto stránkách. Příručka přináší přehled o nejdůležitějších normách tvořících právní rámec podnikání. Za touto aktivitou hospodářské komory je snaha usnadnit podnikatelům orientaci v komplikovaném prostředí, v němž realizují své aktivity. V publikaci čtenáři naleznou informace týkající se podnikání fyzických osob i právnických osob, zejména možné formy společností včetně popisu jejich výhod a nevýhod, typy smluv, náležitosti v pracovněprávních vztazích, systém daní a sociálního pojištění, informace o ochraně hospodářské soutěže práv duševního vlastnictví a ochraně životního prostředí, výčet možných rizik podnikání, upozornění na specifika obchodování se zahraničím, výčet forem podpory podnikání, zejména ze strukturálních fondů, a také zmínku a apel na sociální odpovědnost firem. Pro přehlednost je text doplněn piktogramy, které upozorňují na důležité pasáže, na rady či doporučení a na praktické případy, kde je vysvětlený výše popsaný odborný text. Příručka zaznamenává stav platný od 1. 1. 2008 a zároveň upozorňuje na další předpokládanou novelizaci. Vzhledem k častým právním úpravám hospodářská komora předpokládá aktualizaci elektronické podoby příručky přinejmenším v ročních intervalech.

Hospodářská komora ČR přichází s vlastní publikací s názvem Příručka pro podnikání v roce 2008, která je k dispozici v celé síti hospodářských komor, doručena byla členům Hospodářské komory ČR spolu s únorovým vydáním časopisu Komora.cz, a v neposlední řadě ji naleznete volně k dispozici v elektronické podobě také na těchto stránkách.

Příručka přináší přehled o nejdůležitějších normách tvořících právní rámec podnikání. Za touto aktivitou hospodářské komory je snaha usnadnit podnikatelům orientaci v komplikovaném prostředí, v němž realizují své aktivity. V publikaci čtenáři naleznou informace týkající se podnikání fyzických osob i právnických osob, zejména možné formy společností včetně popisu jejich výhod a nevýhod, typy smluv, náležitosti v pracovněprávních vztazích, systém daní a sociálního pojištění, informace o ochraně hospodářské soutěže práv duševního vlastnictví a ochraně životního prostředí, výčet možných rizik podnikání, upozornění na specifika obchodování se zahraničím, výčet forem podpory podnikání, zejména ze strukturálních fondů, a také zmínku a apel na sociální odpovědnost firem. Pro přehlednost je text doplněn piktogramy, které upozorňují na důležité pasáže, na rady či doporučení a na praktické případy, kde je vysvětlený výše popsaný odborný text. Příručka zaznamenává stav platný od 1. 1. 2008 a zároveň upozorňuje na další předpokládanou novelizaci. Vzhledem k častým právním úpravám hospodářská komora předpokládá aktualizaci elektronické podoby příručky přinejmenším v ročních intervalech. 

Hospodářská komora ČR již od roku 2003 na svých kontaktních místech v regionální komorové síti po celé České republice poskytuje poradenský a informační servis pro podnikatele a začínající podnikatele. Kromě odpovědí na přímé dotazy podnikatelů, kterých již do dnešního dne bylo úspěšně zodpovězeno na 50 000 dotazů, vydává také informační materiály a publikace pro podnikatele s cílem usnadnit orientaci ve složitém ekonomickém, právním a oborovém prostředí. Takto již byla vydána řada oborových příruček v tištěné i elektronické podobě. Příručky jsou ke stažení na www.komora.cz/inmp v sekci Oborové příručky.

Hospodářská komora má za cíl zjednodušit a usnadnit podnikatelům jejich podnikání, odstraňovat překážky při podnikání. Kromě zastupování zájmů podnikatelů při vyjednávání zákonů a právních předpisů jednou z cest, jak tuto svou úlohu naplnit, je poskytování informací v dostupné a jednoduché podobě. O co lépe se podnikatelům podaří předložit informace a zjednodušit jim administrativu a studium právních předpisů a požadavků, které na ně stát klade, o to rychleji zejména malé a střední firmy, které často veškeré činnosti nevýrobního charakteru vykonávají v jedné osobě, porostou a poroste tak i ekonomika v celé republice. Právě za tímto účelem slouží projekt informačním míst při hospodářské komoře. Výše uvedené teze dokládají i výsledky z podzimního průzkumu zaměřeného na služby informačních míst. Podnikatelé, kteří služeb již využili, jako největší přínos služby hodnotí úsporu času, následně přínosnost a užitečnost informací.

 

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ V ROCE 2008 (pdf)

 

/jak-na-