Připravená novela obchodního zákoníku má zjednodušit podnikání

18.03.2008

Vláda odsouhlasila novelu obchodního zákoníku, která má zpřehlednit podmínky pro podnikání a významně zrychlit a zlevnit proces sjednávání a uzavírání smluv, zejména na tuzemských úvěrových a finančních trzích. Novela by ministerstva spravedlnosti mohla nabýt účinnosti v druhé polovině letošního roku.

 

Vláda odsouhlasila novelu obchodního zákoníku, která má zpřehlednit podmínky pro podnikání a významně zrychlit a zlevnit proces sjednávání a uzavírání smluv, zejména na tuzemských úvěrových a finančních trzích. Novela by ministerstva spravedlnosti mohla nabýt účinnosti v druhé polovině letošního roku.„Dle analýzy některých bank, nadnárodních koncernů a dalších společností bude tato úprava obchodního zákona znamenat výrazné snížení nákladů při obchodních transakcích, zároveň povede k posílení právní jistoty účastníků obchodních vztahů,“ řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.Změna obchodního zákona přináší několik změn. Především reviduje ustanovení, které dlouhodobě činí potíže. Příkladem může být převod či nákup části podniků. Podle platného zákona musí k transakcím vždy vyslovit souhlas společníci nebo musí být svolána valná hromada. To je v současnosti problematické při menších transakcích, kvůli kterým se musí vynaložit neúměrně velké náklady pro svolání valné hromady. Novela v tomto případě omezuje svolávání akcionářů na případy, kdy transakce významným způsobem mění povahu podnikání společnosti.Ministerstvo spravedlnosti kromě jednotlivých změn chystá zcela nový obchodní zákon, který bude založen na principech jednoduchosti, transparentnosti a liberálnosti. Návrh nové úpravy obchodních společností bude po projednání v rekodifikační komisi postoupen k veřejné diskuzi, aby se k němu mohla vyjádřit nejširší veřejnost. Ministerstvo chce obchodní zákon spolu s občanským zákonem předložit vládě do konce tohoto roku. 

Publikace