Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 9. srpna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 109/21 Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci (termín 20.8.2021)
  • 110/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákonem o preventivní restrukturalizaci (termín 20.8.2021)
  • 112/21 Implementační plány programu Digitální Česko (termín 12.8.2021)
  • 113/21 Návrh Plánu moderního zabezpečení české železnice (termín 20.8.2021)

Evropská:

  • EK 94/21 Akt o datech a pozměněná pravidla právní ochrany databází (termín 23.8.2021)
  • EK 95/21 Zabezpečení dodávek zemního plynu – složení rizikových skupin (termín 12.8.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE