Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 9. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 167/23 Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o preventivní restrukturalizaci; (termín 11.10.2023)
 • 168/23 Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; (termín 12.10.2023)
 • 170/23 Návrh vyhlášky výpočet nákladů za předčasné splacení spotřebního úvěrů na bydlení; (termín 16.10.2023)
 • 172/23 Novela vyhlášky č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech; (termín 18.10.2023)
 • 173/23 Zpráva o životním prostředí České republiky 2022; (termín 12.10.2023)
 • 174/23 Novela vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou; (termín 19.10.2023)
 • 175/23 Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška; (termín 19.10.2023)
 • 6/23 Ekoaudit (termín 13.10.2023)

Evropská:

 • EU 107/23 Revize směrnice o bezpečnosti hraček; (termín 11.10.2023)
 • EU 110/23 Bezpečnostní požadavky na certifikaci produktů IKT; (termín 23.10.2023)
 • EU 111/23 Rámec pro otevřené financování; (termín 25.10.2023)
 • EU 112/23 Požadavky na ekodesign ventilátorů ; (termín 27.10.2023)
 • EU 113/23 Ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem; (termín 27.10.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE