Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 9. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 53/22 Novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rizikové profese (termín 9.5.2022)
 • 54/22 Novela zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci sociálního zabezpečení (termín 9.5.2022)
 • 57/22 Novela zákona č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (termín 9.5.2022)
 • 63/22 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (termín 18.5.2022)
 • 64/22 Návrh novel zákonů souvisejích se zákonem o ochraně oznamovatelů  (termín 18.5.2022)
 • 66/22 Návrh nařízení vlády o stanovení finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví se značným rizikem úniku uhlíku, za rok 2021 (termín 17.5.2022)
 • 67/22 Novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (termín 24.5.2022)
 • 68/22 Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (termín 17.5.2022)
 • 69/22 Aktualizace Strategie financování nitrátové směrnice (termín 12.5.2022)
 • 70/22 Novela energetického a stavebního zákona (termín 12.5.2022)
 • 71/22 Novela některých zákonů v oblasti daní (termín 20.5.2022)

Evropská:

 • EU 61/22 Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí (termín 9.5.2022)
 • EU 62/22 Revize směrnice o řidičských průkazech (termín 12.5.2022)
 • EU 63/22 Přeshraniční vymáhání pravidel silničního provozu (termín 12.5.2022)
 • EU 64/22 Revize nařízení o detergentech (termín 16.5.2022)
 • EU 65/22 Chemické látky – revize směrnice o bezpečnosti hraček (termín 16.5.2022)
 • EU 66/22 Akt o kybernetické odolnosti (termín 18.5.2022)
 • EU 67/22 Revize nařízení o leteckých službách (termín 18.5.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/