Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 8. listopadu

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 164/21 Novela zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (termín 16.11.2021)
 • 165/21 Návrh vyhlášky o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře (termín 12.11.2021)
 • 168/21 Novela nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 (termín 15.11.2021)
 • 169/21 Národní plán povodí Labe, Dunaje, Odry (termín 8.11.2021)
 • 170/21  Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady (termín 15.11.2021)
 • 171/21  Návrh vyhlášky o požadavcích na pokrmy (termín 16.11.2021)
 • 172/21 Novela vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným; (termín 17.11.2021)
 • 173/21  Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným (termín 16.11.2021)

Evropská:

 • EU 119/21 Revize směrnice o zdanění energie (termín 8.11.2021)
 • EU 120/21 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (termín 8.11.2021)
 • EU 121/21 Sociální klimatický fond (termín 8.11.2021)
 • EU 122/21 Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (termín 8.11.2021)
 • EU 123/21 Vozidla s nízkými emisemi – rozšíření infrastruktury k doplňování paliva a dobíjení vozidel v EU (termín 8.11.2021)
 • EU 124/21 Směrnice EU o energetické účinnosti (termín 9.11.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/