Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 7. srpna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 128/23 Novela zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (termín 9.8.2023)
 • 133/23 Novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (termín 16.8.2023)
 • 134/23 Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (termín 9.8.2023)
 • 136/23 Návrh rozpočtu SFŽP ČR na rok 2024 (termín 7.8.2023)
 • 137/23 Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na r. 2024 (termín 14.8.2023)
 • 138/23 Návrh vyhlášky o rozsahu financování ŘSD s.p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu SFDI (termín 15.8.2023)
 • 139/23 Novela vyhlášky č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách (termín 16.8.2023)
 • 140/23 Návrh vyhlášky o systému epidemiologické bdělosti (termín 16.8.2023)
 • 141/23 Novela zákona č.159/1999 Sb., o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (termín 24.8.2023)
 • 142/23 AP ke Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR (2021-2023, 2024-2025) (termín 11.8.2023)

Evropská:

 • EU 85/23 Emise CO2 z lehkých užitkových vozidel; (termín 7.8.2023)
 • EU 87/23 Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu; (termín 7.8.2023)
 • EU 88/23 REPowerEU a vodíková údolí; T:8.8.2023; (termín 8.8.2023)
 • EU 89/23 Aktualizace pravidel pro monitorování a vykazování emisí (ETS); (termín 17.8.2023)
 • EU 90/23 Aktualizace předpisů upravujících dražbu emisních povolenek; (termín 17.8.2023)
 • EU 91/23 ETS – aktualizace nařízení o registru; (termín 18.8.2023)
 • EU 92/23 Modernizační fond – pravidla fungování; (termín 18.8.2023)
 • EU 93/23 Tepelná čerpadla; (termín 21.8.2023)
 • EU 94/23 Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky; (termín 21.8.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/