Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 6. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 117/21 Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (termín 6.9.2021)
  • 119/21 Návrh vyhlášky o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy (termín 6.9.2021)
  • 120/21 Návrh vyhlášky o podmínkách připojení k plynárenské soustavě (termín 10.9.2021)
  • 121/21 Návrh nařízení vlády o podmínkách zvláštních cen osobám se zvláštními sociálními potřebami a o změně nařízení vlády č. 426/2016 Sb (termín 13.9.2021)
  • 122/21 Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (termín 8.9.2021)
  • 123/21 Plán spravedlivé územní transformace (termín 9.9.2021)
  • 124/21 Koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR pro období let 2022 – 2026 (termín 9.9.2021)
  • 125/21 Návrh vyhlášky o kontrole systému vytápění (termín 17.9.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE