Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 6. února

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 12/23 Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (termín 17.2.2023)
 • 13/23 Novela vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (termín 15.2.2023)
 • 14/23 Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (termín 10.2.2023)
 • 15/23 Novela zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona (termín 10.2.2023)
 • 16/23 Národní politika kvality ČR 2023-2030 (termín 10.2.2023)
 • 17/23 Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (termín 24.2.2023)
 • 18/23 Návrh doprovodného zákona v souvislosti se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (termín 24.2.2023)
 • 19/23 Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry (termín 24.2.2023)
 • 20/23 Návrh doprovodného zákona k zákonu o trhu s nevýkonnými úvěry (termín 24.2.2023)
 • 21/23 Novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (termín 9.2.2023)

Evropská:

 • EU 14/23 Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU (termín 6.2.2023)
 • EU 15/23 Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použítí (termín 6.2.2023)
 • EU 16/23 Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu (termín 8.2.2023)
 • EU 18/23 Kvalita ovzduší (termín 17.2.2023)
 • EU 19/23 Integrované hospodaření s vodou (termín 17.2.2023)
 • EU 20/23 Městské odpadní vody (termín 17.2.2023)
 • EU 22/23 Emise – změna nařízení o registru (termín 7.2.2023)
 • EU 23/23 Insolvenční právo (termín 20.2.2023)
 • EU 24/23 Certifikace pohlcování uhlíku (termín 24.2.2023)
 • EU 25/23 Daňové podvody a úniky (termín 24.2.2023)
 • EU 26/23 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků (termín 27.2.2023)
 • EU 27/23 Klasifikace nebezpečnosti, označování a balení chemických látek (termín 27.2.2023)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/