Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 13. února

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 12/23 Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (termín 17.2.2023)
 • 13/23 Novela vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání (termín 15.2.2023)
 • 17/23 Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (termín 24.2.2023)
 • 18/23 Návrh doprovodného zákona v souvislosti se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (termín 24.2.2023)
 • 19/23 Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry (termín 24.2.2023)
 • 20/23 Návrh doprovodného zákona k zákonu o trhu s nevýkonnými úvěry (termín 24.2.2023)
 • 22/23 Návrh vyhlášky o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy (termín 21.2.2023)
 • 23/23 Novela vyhlášky č. 194/2009 Sb., podrobnosti provozování IS DS (termín 21.2.2023)
 • 24/23 Návrh vyhlášky o podrobnostech žádosti o shovívavost a mezinárodní spolupráci (termín 23.2.2023)

Evropská:

 • EU 18/23 Kvalita ovzduší (termín 17.2.2023)
 • EU 19/23 Integrované hospodaření s vodou (termín 17.2.2023)
 • EU 20/23 Městské odpadní vody (termín 17.2.2023)
 • EU 23/23 Insolvenční právo (termín 20.2.2023)
 • EU 24/23 Certifikace pohlcování uhlíku (termín 24.2.2023)
 • EU 25/23 Daňové podvody a úniky (termín 24.2.2023)
 • EU 26/23 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků (termín 27.2.2023)
 • EU 27/23 Klasifikace nebezpečnosti, označování a balení chemických látek (termín 27.2.2023)
 • EU 28/23 DPH v digitálním věku (termín 28.2.2023)
 • EU 29/23 Narušující zahraniční subvence (termín 28.2.2023)
 • EU 30/23 Splatnost – Směrnice EU o opožděných platbách (termín 3.3.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/