Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 6. listopadu

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 189/23 Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; (termín 7.11.2023)
 • 195/23 Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy; (termín 7.11.2023)
 • 196/23 Novela vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem; (termín 7.11.2023)
 • 197/23 Návrhy na snížení administrativní zátěže EU; (termín 16.11.2023)
 • 200/23 Novela vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů; (termín 13.11.2023)
 • 201/23 Novela zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon; (termín 21.11.2023)
 • 202/23 Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí; (termín 7.11.2023)
 • 203/23 Novela vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů; (termín 8.11.2023)
 • 204/23 Konsolidované znění aktualizace NPO; (termín 9.11.2023)
 • 205/23 Novela nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh; (termín 17.11.2023)
 • 206/23 Novela nařízení vlády v souvislosti se zrušením technických průkazů vozidel; (termín 17.11.2023)
 • 207/23 Novela vyhlášky č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu; (termín 17.11.2023)
 • 208/23 Novela vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; (termín 17.11.2023)
 • 209/23 Návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí; (termín 24.11.2023)
 • 210/23 Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2024; (termín 13.11.2023)

Evropská:

 • EU 117/23 Pitná voda; (termín 6.11.2023)
 • EU 118/23 Evropský průkaz osob se zdravotním postižením; (termín 6.11.2023)
 • EU 119/23 Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“; (termín 8.11.2023)
 • EU 120/23 Pitná voda 2; (termín 8.11.2023)
 • EU 121/23 Využití kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru; (termín 9.11.2023)
 • EU 122/23 Dodávky elektrické energie v EU – kodex sítě; (termín 9.11.2023)
 • EU 123/23 Prevence rakoviny – snížení zdravotních rizik spojených s používáním solárních lůžek; (termín 13.11.2023)
 • EU 124/23 Revize rámce EU pro nakládání s odpady; (termín 15.11.2023)
 • EU 125/23 Elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI); (termín 14.11.2023)
 • EU 126/23 Označování výrobků spojených se spotřebou energie štítky; (termín 14.11.2023)
 • EU 127/23 Návrhy na snížení administrativní zátěže EU; (termín 13.11.2023)
 • EU 128/23 Aktualizace norem pro palubní systémy tísňového volání (eCall); (termín 17.11.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE