Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 6. června

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 85/22 Návrh vyhlášky o kontrole provozovaného systému klimatizace (termín 6.6.2022)
 • 86/22 Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (termín 21.6.2022)
 • 87/22 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem (termín 14.6.2022)
 • 88/22 Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (termín 22.6.2022)
 • 89/22 Návrh vyhlášky o zárukách původu energi (termín 15.6.2022)
 • 90/22 Návrh vyhlášky o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě (termín 17.6.2022)
 • 91/22 Akční plán rovného odměňování žen a mužů 2022–2026 (termín 9.6.2022)
 • 92/22 Novela vyhlášky č. 241/2012 Sb., o stanovení pravidel pro bezpečnost veřejné komunikační sítě (termín 17.6.2022)

Evropská:

 • EU 72/22 Legislativní rámec pro kontrolu tabáku (termín 10.6.2022)
 • EU 73/22 Výroba paliv z obnovitelných zdrojů (termín 10.6.2022)
 • EU 74/22 Metoda posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých paliv (termín 10.6.2022)
 • EU 75/22 Schvalování typu emisí u lehkých užitkových vozidel (termín 15.6.2022)
 • EU 76/22 Dostupnost veřejných datových souborů (termín 15.6.2022)
 • EU 77/22 Revize nařízení o kosmetických přípravcích (termín 15.6.2022)
 • EU 78/22 Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy (termín 16.6.2022)
 • EU 79/22 Ochrana ozonové vrstvy (termín 17.6.2022)
 • EU 80/22 Průmyslové emise (termín 17.6.2022)
 • EU 81/22 Srážkové daně – nový celounijní systém pro zamezení dvojího zdanění (termín 20.6.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/