Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 6. března

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 29/23 Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (termín 17.3.2023)
 • 30/23 Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje (termín 24.3.2023)
 • 31/23 Antibyrokratický balíček II (termín 8.3.2023)
 • 32/23 Novela nařízení vlády č. 178/2015 Sb., – minimální počet provozoven pro základní služby (termín 16.3.2023)
 • 33/23 Novela vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb (termín 16.3.2023)
 • 34/23 Vyhodnocení Akčního plánu BESIP a návrh na období 2023-2024 (termín 9.3.2023)

Evropská:

 • EU 31/23 Emise CO2 – metody výpočtu a monitorování u vícestupňových dodávkových vozidel (termín 6.3.2023)
 • EU 33/23 Akt o digitálních službách – prováděcí nařízení (termín 6.3.2023)
 • EU 34/23 Obaly  (termín 6.4.2023)
 • EU 35/23 Inteligentní tachografy – přechodná opatření týkající se používání OSNMA (termín 6.3.2023)
 • EU 36/23 Odpadní elektrická a elektronická zařízení – cílená změna (termín 20.3.2023)
 • EU 37/23 Priority pro ekodesign udržitelných produktů (termín 20.3.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/