Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 5. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 138/22 Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (termín 6.9.2022)
  • 139/22  Novela zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (termín 12.9.2022)
  • 140/22 Návrh vyhlášky o stanovení podmínek zdrav.otní způsobilosti osob k provozování dráhy (termín 5.9.2022)
  • 141/22 Novela zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (termín 14.9.2022)
  • 142/22 Novela vyhlášky č. 420/2008 Sb., o plánu ochrany památkových rezervací (termín 8.9.2022)
  • 145/22 Novela vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným (termín 14.9.2022)
  • 146/22 Novela vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací (termín 14.9.2022)
  • 148/22 Návrh vyhlášky technické podrobnosti doplňkových služeb (termín 15.9.2022)
  • 149/22 Novela nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení zákona o investičních pobídkách (termín 16.9.2022)

Evropská:

  • EU 101/22 Revize celního kodexu Unie (termín 9.9.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/