Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 4. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 132/21 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (termín 6.10.2021)
 • 133/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (termín 6.10.2021)
 • 138/21 Novela vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (termín 4.10.2021)
 • 139/21 Novela vyhlášky č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího a vyhlášky č. 117/2007 Sb (termín 4.10.2021)
 • 141/21 Novela vyhlášky č. 208/2017 Sb. technické parametry hazardní hry (termín 4.10.2021)
 • 142/21 Návrh vyhlášky o výstupních dokumentech (termín 4.10.2021)
 • 143/21 Novela vyhlášky č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady nákladů na odposlech (termín 4.10.2021)
 • 144/21 Novela vyhlášky č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby (termín 4.10.2021)
 • 147/21 Novela nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv (termín 8.10.2021)
 • 148/21 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR po roce 2020 (termín 4.10.2021)
 • 149/21 Novela vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (termín 4.10.2021)
 • 150/21 Novela některých vyhlášek o formulářových podáních při správě daní (termín 12.10.2021)

Evropská:

 • EU 105/21 Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit (termín 4.10.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE