Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 4. dubna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 32/22 Novela zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (termín 7.4.2022)
  • 35/22 Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních (termín 4.4.2022)
  • 37/22 Směrnice pro jednání o návrhu Mnohostranné smlouvy Piliř (termín 6.4.2022)
  • 39/22 Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (termín 11.4.2022)
  • 40/22 Novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (termín 4.4.2022)
  • 41/22 Návrh vyhlášky k poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě (termín 19.4.2022)
  • 42/22 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady (termín 6.4.2022)

Evropská:

  • EU 46/22 Modernizace práva obchodních společností – digitální nástroje a procesy (termín 4.4.2022)
  • EU 47/22 Olivový olej – změny obchodních norem a metody analýzy (termín 4.4.2022)
  • EU 48/22 Transevropská dopravní síť (TEN-T) (termín 6.4.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/