Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 31. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 73/21 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2020 (termín 2.6.2021)
  • 74/21 Aktualizace Strategie přizpůsobení se změně klimatu (termín 2.6.2021)
  • 76/21 Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního ruchu ČR na roky 2022-2023 (termín 2.6.2021)
  • 77/21 Zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel (termín 4.6.2021)

Evropská:

  • EU 71/21 Iniciativa pro udržitelné produkty (termín 4.6.2021)
  • EU 72/21 Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh (termín 11.6.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE