Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 31. července

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 123/23 Novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (termín 2.8.2023)
 • 127/23 Novela nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích na dodávku elektřiny a plynu (termín 2.8.2023)
 • 128/23 Novela zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (termín 9.8.2023)
 • 130/23 Novela vyhlášky č. 366/2005 Sb., o požadavcích na některé zmrazené potraviny (termín 2.8.2023)
 • 131/23 Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ (termín 4.8.2023)
 • 132/23 Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v r. 2022 (termín 31.7.2024)
 • 133/23 Novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (termín 16.8.2023)
 • 134/23 Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (termín 9.8.2023)
 • 135/23 Novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (termín 4.8.2023)
 • 3/23 Antibyrokratický balíček III (termín 31.7.2024)

Evropská:

 • EU 80/23 Zásada „znečišťovatel platí“; (termín 31.7.2024)
 • EU 81/23 ETS – konkurenční nabídky v rámci Inovačního fondu; (termín 1.8.2023)
 • EU 82/23 Erasmus+ 2021–2027 – rámec pro monitorování a hodnocení; (termín 1.8.2023)
 • EU 83/23 Statistika EU v oblasti zdraví; (termín 1.8.2023)
 • EU 84/23 Nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem; (termín 4.8.2023)
 • EU 85/23 Emise CO2 z lehkých užitkových vozidel; (termín 7.8.2023)
 • EU 86/23 Prognózy emisí látek znečišťujících ovzduší (šablona); (termín 4.8.2023)
 • EU 87/23 Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu; (termín 7.8.2023)
 • EU 88/23 REPowerEU a vodíková údolí; T:8.8.2023; (termín 8.8.2023)
 • EU 89/23 Aktualizace pravidel pro monitorování a vykazování emisí (ETS); (termín 17.8.2023)
 • EU 90/23 Aktualizace předpisů upravujících dražbu emisních povolenek; (termín 17.8.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/