Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 30. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 177/23 Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; (termín 31.10.2023)
 • 179/23 Návrh zákona o digitální ekonomice; (termín 31.10.2023)
 • 180/23 Návrh zákona o digitálních financích; (termín 1.11.2023)
 • 181/23 Návrh změnového zákona v oblasti digitálních financí a financování udržitelnosti; (termín 1.11.2023)
 • 183/23 Novela zákona č. 253/2008 Sb., AML; (termín 2.11.2023)
 • 187/23 Návrh vyhlášky k provedení zákona o trhu s nevýkonnými úvěry; (termín 30.10.2023)
 • 188/23 Novela vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů; (termín 30.10.2023)
 • 189/23 Novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; (termín 7.11.2023)
 • 190/23 Novela vyhlášky č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ŽP; (termín 1.11.2023)
 • 191/23 Novela vyhlášek provádějících zákon o účetnictví; (termín 1.11.2023)
 • 193/23 Novela vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce; (termín 2.11.2023)
 • 194/23 Novela vyhlášky č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny; (termín 3.11.2023)
 • 195/23 Návrh vyhlášky k provozu systému veřejné výstrahy; (termín 7.11.2023)
 • 196/23 Novela vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem; (termín 7.11.2023)
 • 197/23 Návrhy na snížení administrativní zátěže EU; (termín 16.11.2023)
 • 198/23 Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; (termín 1.11.2023)
 • 200/23 Novela vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů; (termín 13.11.2023)
 • 201/23 Novela zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon; (termín 21.11.2023)

Evropská:

 • EU 66/23 Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků; (termín 31.10.2023)
 • EU 114/23 Agentura EU pro bezpečnost letectví – akreditační systém; (termín 30.10.2023)
 • EU 115/23 Revize celního kodexu Unie; (termín 31.10.2023)
 • EU 116/23 Opožděné platby; ; (termín 30.10.2023)
 • EU 117/23 Pitná voda; (termín 6.11.2023)
 • EU 118/23 Evropský průkaz osob se zdravotním postižením; (termín 6.11.2023)
 • EU 119/23 Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“; (termín 8.11.2023)
 • EU 120/23 Pitná voda 2; (termín 8.11.2023)
 • EU 121/23 Využití kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru; (termín 9.11.2023)
 • EU 122/23 Dodávky elektrické energie v EU – kodex sítě; (termín 9.11.2023)
 • EU 123/23 Prevence rakoviny – snížení zdravotních rizik spojených s používáním solárních lůžek; (termín 13.11.2023)
 • EU 124/23 Revize rámce EU pro nakládání s odpady; (termín 15.11.2023)
 • EU 125/23 Elektronické informace o nákladní dopravě (eFTI); (termín 14.11.2023)
 • EU 126/23 Označování výrobků spojených se spotřebou energie štítky; (termín 14.11.2023)
 • EU 127/23 Návrhy na snížení administrativní zátěže EU; (termín 13.11.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE