Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 30. ledna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 8/23 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (termín 31.1.2023)
 • 9/23 Návrh komplexního a efektivního využívání území lomu ČSA po ukončení těžby (termín 2.2.2023)
 • 10/23 Realokace prostředků tzv. brexitové rezervy do REPowerEU (termín 2.2.2023)

Evropská:

 • EU 14/23 Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU (termín 6.2.2023)
 • EU 15/23 Uvádění na trh vysoce rizikových chemických látek a jejich použítí (termín 6.2.2023)
 • EU 16/23 Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu (termín 8.2.2023)
 • EU 17/23 Opatření na podporu očkování proti rakovinotvorným virům (termín 31.1.2023)
 • EU 18/23 Kvalita ovzduší (termín 17.2.2023)
 • EU 19/23 Integrované hospodaření s vodou (termín 17.2.2023)
 • EU 20/23 Městské odpadní vody (termín 17.2.2023)
 • EU 21/23 Reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU (termín 1.2.2023)
 • EU 22/23 Emise – změna nařízení o registru (termín 7.2.2023)
 • EU 23/23 Insolvenční právo (termín 20.2.2023)
 • EU 24/23 Certifikace pohlcování uhlíku (termín 24.2.2023)
 • EU 25/23 Daňové podvody a úniky (termín 24.2.2023)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/