Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 3. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 52/21 Novela vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování (termín 5.5.2021)
  • 54/21 Novela vyhl. č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci (termín 6.5.2021)
  • 55/21 Novela z. č. 247/2020 Sb., o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast kult. akcí (termín 3.5.2021)
  • 56/21 Novela vyhl. č. 515/2020 Sb., o struktuře informací (termín 11.5.2021)
  • 57/21 Aktual. Koncepce nakládání s radioakt. odpady (termín 6.5.2021)

Evropská:

  • EU 56/21 Lihoviny – definice a použití narážek na názvy lihovin; (termín 7.5.2021)
  • EU 57/21 Úřad EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), (termín 7.5.2021)
  • EU 58/21 Bezpečnost vozidel – silniční kontroly / technické prohlídky, automatizovaný systém tísňového volání (aktualizace); (termín 10.5.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/