Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 3. dubna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 47/23 Novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kt. se určuje výše úroků z prodlení (termín 4.4.2023)
 • 49/23 Novela vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace (termín 11.4.2023)
 • 50/23 Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., prováděcí k zákonu o vodovodech a kanalizacích (termín 11.4.2023)
 • 51/23 Novela zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (termín 18.4.2023)
 • 52/23 Program podpory malých prodejen na venkově “OBCHŮDEK 2021+”  (termín 6.4.2023)
 • 53/23 Návrh vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem (termín 17.4.2023)
 • 54/23 Informace o koncepčním institucionálním zakotvení digitální legislativy EU (termín 11.4.2023)
 • 55/23 Koncepce ochrany před následky sucha pro ČR 2023-2027 (termín 11.4.2023)

Evropská:

 • EU 34/23 Obaly  (termín 6.4.2023)
 • EU 39/23 Limity olova a diisokyanátů (termín 13.4.2023)
 • EU 40/23 Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě (termín 17.4.2023)
 • EU 41/23 Usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech (termín 24.4.2023)
 • EU 42/23 Aktualizované seznamy nebezpečných chemických látek určených pro vývoz a dovoz (termín 10.4.2023)
 • EU 43/23 Zdravotnické prostředky – jedinečný identifikátor pro podobné vysoce individualizované prostředky (termín 10.4.2023)
 • EU 44/23 Vyspělé systémy rozpoznávání rozptýlenosti řidiče (termín 12.4.2023)
 • EU 45/23 Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU (termín 2.5.2023)
 • EU 46/23 Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku (termín 2.5.2023)
 • EU 47/23 Přezkum emisních norem pro těžká vozidla (termín 5.5.2023)
 • EU 48/23 Reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU (termín 30.4.2023)
 • EU 49/23 Velkoobchodní trhy s energií – zlepšení ochrany EU před manipulací s trhem (termín 30.4.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE