Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 28. června

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 84/21 Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách (termín 7.7.2021)
 • 86/21 Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, (termín 29.6.2021)
 • 89/21 Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, (termín 30.6.2021)
 • 90/21 Novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických zařízeních (termín 1.7.2021)
 • 91/21 Návrh vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti (termín 1.7.2021)
 • 92/21 Novela nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě (termín 7.7.2021)
 • 93/21 Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (termín 13.7.2021)
 • 94/21 Novela zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim ES pro zboží dvojího použití (termín 9.7.2021)

Evropská:

 • EU 83/21 Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit (termín 28.6.2021)
 • EU 84/21 Bezpečnost vozidel – pravidla pro sběr údajů pro potřeby kontroly vozidel (dozor nad trhem) (termín 29.6.2021)
 • EU 85/21 Balíček návrhů nařízení týkající se rtuti v elektrických zařízeních (termín 29.6.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/