Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 27. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 132/21 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (termín 6.10.2021)
 • 133/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (termín 6.10.2021)
 • 136/21 Návrh vyhlášky o požadavcích na akreditaci (termín 30.9.2021)
 • 137/21 Novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti  (termín 1.10.2021)
 • 138/21 Novela vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (termín 4.10.2021)
 • 139/21 Novela vyhlášky č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího a vyhlášky č. 117/2007 Sb (termín 4.10.2021)
 • 140/21 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti ČR (termín 27.9.2021)
 • 141/21 Novela vyhlášky č. 208/2017 Sb. technické parametry hazardní hry (termín 4.10.2021)
 • 142/21 Návrh vyhlášky o výstupních dokumentech (termín 4.10.2021)
 • 143/21 Novela vyhlášky č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady nákladů na odposlech (termín 4.10.2021)
 • 144/21 Novela vyhlášky č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby (termín 4.10.2021)
 • 145/21 Zpráva o životním prostředí ČR 2020 (termín 29.9.2021)
 • 147/21 Novela nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv (termín 8.10.2021)
 • 148/21 Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR po roce 2020 (termín 4.10.2021)

Evropská:

 • EU 103/21 Přezkum směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (termín 29.9.2021)
 • EU 104/21 Směrnice – uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci (termín 30.9.2021)
 • EU 105/21 Přezkum pravidel pro vývoz střelných zbraní a opatření pro jejich dovoz a tranzit (termín 4.10.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/