Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 27. února

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 26/23 Návrh vyhlášky, která stanoví podmínky pro tuhé palivo z odpadu a palivo z biomasy (termín 2.3.2023)
  • 27/23 Návrh vyhlášky k zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (termín 2.3.2023)

Evropská:

  • EU 26/23 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků (termín 27.2.2023)
  • EU 27/23 Klasifikace nebezpečnosti, označování a balení chemických látek (termín 27.2.2023)
  • EU 28/23 DPH v digitálním věku (termín 28.2.2023)
  • EU 29/23 Narušující zahraniční subvence (termín 28.2.2023)
  • EU 30/23 Splatnost – Směrnice EU o opožděných platbách (termín 3.3.2023)
  • EU 31/23 Emise CO2 – metody výpočtu a monitorování u vícestupňových dodávkových vozidel (termín 6.3.2023)
  • EU 33/23 Akt o digitálních službách – prováděcí nařízení (termín 6.3.2023)
  • EU 34/23 Obaly ( (termín 6.4.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE