Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 25. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 151/23 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici (termín 27.9.2023)
 • 156/23 Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (termín 29.9.2023)
 • 158/23 Novela zákona o ČT, zákona o ČR a z. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích; (termín 27.9.2023)
 • 162/23 Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb., o technických silničních kontrolách; (termín 03.10.2023)
 • 163/23 Aktualizace Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu; (termín 27.9.2023)
 • 164/23 Aktuální stav digitalizace stavebního řízení; (termín 27.9.2023)
 • 165/23 Novela zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon; (termín 06.10.2023)
 • 6/23 Ekoaudit (termín 13.10.2023)

Evropská:

 • EU 106/23 Stanovení minimální hloubky pro označování střelných zbraní; (termín 27.9.2023)
 • EU 107/23 Revize směrnice o bezpečnosti hraček; (termín 11.10.2023)
 • EU 108/23 Úprava kritérií velikosti malých a středních podniků podle inflace; (termín 28.9.2023)
 • EU 109/23 Uznávání kvalifikace státních příslušníků třetích zemí; (termín 05.10.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE