Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 25. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 161/21 Novela vyhlášky č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování (termín 3.11.2021)
 • 162/21 Návrh vyhlášky, kterou se stanovuje způsob určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla (termín 3.11.2021)
 • 163/21 Novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (termín 5.11.2021)

Evropská:

 • EU 111/21 Integrované hospodaření s vodou – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody (termín 26.10.2021)
 • EU 112/21 Multimodální digitální služby v oblasti mobility (termín 26.10.2021)
 • EU 113/21 Aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (termín 1.11.2021)
 • EU 114/21 Vnitrostátní cíle snižování emisí (nařízení o sdílení úsilí) (termín 1.11.2021)
 • EU 115/21 Revize emisních norem CO2 pro osobní automobily a dodávky (termín 1.11.2021)
 • EU 116/21 Systém EU pro obchodování s emisemi – aktualizovaná pravidla pro leteckou dopravu (termín 1.11.2021)
 • EU 117/21 Posílení mechanismu tržní stability (rezerva tržní stability) (termín 1.11.2021)
 • EU 118/21 Emise CO2 z lodní dopravy – podpora používání nízkouhlíkových paliv (termín 1.11.2021)
 • EU 119/21 Revize směrnice o zdanění energie (termín 8.11.2021)
 • EU 120/21 Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (termín 8.11.2021)
 • EU 121/21 Sociální klimatický fond (termín 8.11.2021)
 • EU 122/21 Pravidla EU pro energii z obnovitelných zdrojů (termín 8.11.2021)
 • EU 123/21 Vozidla s nízkými emisemi – rozšíření infrastruktury k doplňování paliva a dobíjení vozidel v EU (termín 8.11.2021)
 • EU 124/21 Směrnice EU o energetické účinnosti (termín 9.11.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/