Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 24. ledna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 1/22 Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb (termín 28.1.2022)
 • 4/22 Návrh postupu realizace osvobození platby složky ceny služby distribuční soustavy (termín 25.1.2022)
 • 5/22 Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie (termín 1.2.2022)
 • 6/22 Novela vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv (termín 3.2.2022)
 • 7/22 Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (termín 27.1.2022)

Evropská:

 • EU 10/22 Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání (termín 24.1.2022)
 • EU 11/22 Revize požadavků na ekodesign pro spotřebu elektrické energie v pohotovostním a vypnutém režimu (termín 25.1.2022)
 • EU 12/22 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu (termín 31.1.2022)
 • EU 13/22 Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem (termín 4.2.2022)
 • EU 14/22 Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU (termín 31.1.2022)
 • EU 15/22 Normy EU týkající se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro kamiony (termín 31.1.2022)
 • EU 16/22 Výrobky pro estetické nebo neléčebné účely – bezpečnostní požadavky (termín 31.1.2022)
 • EU 17/22 Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku (termín 7.2.2022)
 • EU 18/22 Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek (termín 7.2.2022)
 • EU 19/22 Multimodální digitální služby v oblasti mobility (termín 14.2.2022)
 • EU 20/22 Aktualizace (revize) sdělení o definici trhu (termín 10.2.2022)
 • EU 21/22 DPH v digitálním věku (termín 10.2.2022)
 • EU 22/22 Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení) (termín 11.2.2022)
 • EU 23/22 Požadavky na ekodesign – aktualizace energetických štítků (termín 11.2.2022)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE