Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 24. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 61/21 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování OOPP (termín 24.5.2021)
 • 62/21 Novela vyhlášky. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích – provoz dětské skupiny (termín 24.5.2021)
 • 63/21 Novela vyhlášek provádějících zákon o archivnictví a spisové službě (termín 25.5.2021)
 • 65/21 Návrh nařízení vlády, týkající se střelných zbraní a střeliva (termín 28.5.2021)
 • 69/21 Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v ČR 2020 (termín 25.5.2021)
 • 70/21 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2020 (termín 26.5.2021)
 • 71/21 Minimal. dopadů pandemie na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby související (termín 26.5.2021)
 • 72/21 Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030 (termín 27.5.2021)

Evropská:

 • EU 67/21 Revize právních předpisů EU o klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek (termín 25.5.2021)
 • EU 68/21 Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů (termín 25.5.2021)
 • EU 69/21 Nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizovaný seznam látek podléhajících omezení (termín 26.5.2021)
 • EU 70/21 Udržitelné finance – povinnost některých společností zveřejňovat nefinanční informace (termín 26.5.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE