Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 24. července

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 115/23 Novela zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (termín 24.7.2024)
 • 120/23 Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby (termín 27.7.2024)
 • 122/23 Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (termín 25.7.2024)
 • 123/23 Novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (termín 2.8.2023)
 • 127/23 Novela nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích na dodávku elektřiny a plynu (termín 2.8.2023)
 • 128/23 Novela zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, a zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (termín 9.8.2023)
 • 129/23 Novela nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků SFPI na revitalizaci brownfieldů (termín 26.7.2024)
 • 130/23 Novela vyhlášky č. 366/2005 Sb., o požadavcích na některé zmrazené potraviny (termín 2.8.2023)
 • 131/23 Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely ZZVZ (termín 4.8.2023)
 • 3/23 Antibyrokratický balíček III (termín 31.7.2024)

Evropská:

 • EU 75/23 Detergenty; (termín 24.7.2024)
 • EU 76/23 Zákaz výroby chemických látek, zakázaných v EU, na vývoz; (termín 25.7.2024)
 • EU 77/23 Revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty; (termín 25.7.2024)
 • EU 78/23 Stavební výrobky – třídy vlastností ve vztahu k požární odolnosti; (termín 28.7.2024)
 • EU 79/23 Energetická statistika; (termín 28.7.2024)
 • EU 80/23 Zásada „znečišťovatel platí“; (termín 31.7.2024)
 • EU 81/23 ETS – konkurenční nabídky v rámci Inovačního fondu; (termín 1.8.2023)
 • EU 82/23 Erasmus+ 2021–2027 – rámec pro monitorování a hodnocení; (termín 1.8.2023)
 • EU 83/23 Statistika EU v oblasti zdraví; (termín 1.8.2023)
 • EU 84/23 Nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem; (termín 4.8.2023)
 • EU 85/23 Emise CO2 z lehkých užitkových vozidel; (termín 7.8.2023)
 • EU 86/23 Prognózy emisí látek znečišťujících ovzduší (šablona); (termín 4.8.2023)
 • EU 87/23 Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu; (termín 7.8.2023)
 • EU 88/23 REPowerEU a vodíková údolí; T:8.8.2023; (termín 8.8.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/