Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 23. srpna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 116/21 Novela nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení ustanovení zákona o investičních pobídkách (termín 27.8.2021)
  • 117/21 Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (termín 6.9.2021)
  • 118/21 Návrh vyhlášky o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků (termín 30.8.2021)

Evropská:

  • EK 94/21 Akt o datech a pozměněná pravidla právní ochrany databází (termín 23.8.2021)
  • EK 97/21 Rádiová zařízení s připojením na internet a rádiová zařízení určená k nošení (termín 23.8.2021)
  • EK 98/21 Boj proti využívání fiktivních subjektů a opatření pro daňové účely (termín 23.8.2021)
  • EK 99/21 Zemědělské produkty – revize obchodních norem EU (termín 25.8.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE