Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 17. července

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 110/23 Novela zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (termín 20.7.2023)
 • 114/23 Návrh vyhlášky o sídlech obvodních báňských úřadů (termín 18.7.2023)
 • 115/23 Novela zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (termín 20.7.2024)
 • 117/23 Novela vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění (termín 18.7.2023)
 • 120/23 Návrh zákona o zabezpečení hydrometeorologické služby (termín 27.7.2024)
 • 122/23 Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (termín 25.7.2024)
 • 123/23 Novela zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (termín 2.8.2023)
 • 125/23 Záměr zavedení agendy revize výdajů v ČR (termín 20.7.2023)

Evropská:

 • EU 74/23 Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií (termín 19.7.2023)
 • EU 75/23 Detergenty; (termín 24.7.2024)
 • EU 76/23 Zákaz výroby chemických látek, zakázaných v EU, na vývoz; (termín 25.7.2024)
 • EU 77/23 Revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty; (termín 25.7.2024)
 • EU 78/23 Stavební výrobky – třídy vlastností ve vztahu k požární odolnosti; (termín 28.7.2024)
 • EU 79/23 Energetická statistika; (termín 28.7.2024)
 • EU 80/23 Zásada „znečišťovatel platí“; (termín 31.7.2024)
 • EU 81/23 ETS – konkurenční nabídky v rámci Inovačního fondu; (termín 1.8.2023)
 • EU 82/23 Erasmus+ 2021–2027 – rámec pro monitorování a hodnocení; (termín 1.8.2023)
 • EU 83/23 Statistika EU v oblasti zdraví; (termín 1.8.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/