Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 21. června

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 78/21 Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinými úložišti radioaktivního odpadu (termín 22.6.2021)
 • 79/21 Návrh zákona o spolupráci ČR s EU pro boj proti podvodům (termín 24.6.2021)
 • 80/21 Novela dalších zákonů v souvislosti se zákonem o spolupráci ČR s EU pro boj proti podvodům (termín 24.6.2021)
 • 81/21 Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (termín 25.6.2021)
 • 81/21 Novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (termín 25.6.2021)
 • 82/21 Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností (termín 21.6.2021)
 • 84/21 Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách (termín 7.7.2021)
 • 85/21 Vodíková strategie České republiky (termín 21.6.2021)
 • 86/21 Novela vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, (termín 29.6.2021)
 • 87/21 Územní dimenze v operačních programech 2021+ (termín 22.6.2021)
 • 88/21 Stav Koncepce vodní dopravy ČR a návrh dalšího postupu (termín 23.6.2021)
 • 89/21 Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, (termín 30.6.2021)
 • 90/21 Novela nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických zařízeních (termín 1.7.2021)
 • 91/21 Návrh vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti (termín 1.7.2021)

Evropská:

 • EU 79/21 Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky v Unii i mimo ni (termín 21.6.2021)
 • EU 80/21 Okamžité platby – Konzultace (termín 21.6.2021)
 • EU 81/21 Transparentnost investičního trhu – pozměněná výjimka týkající se doplňkové činnosti (specifikace),(termín 22.6.2021)
 • EU 82/21 Akt o datech a pozměněná pravidla právní ochrany databází (termín 22.6.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/