Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 21. března

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 24/22 Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních (termín 24.3.2022)
 • 25/22 Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních(termín 25.3.2022)
 • 29/22 Novela vyhlášky č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek (termín 25.3.2022)
 • 30/22 Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030 (termín 22.3.2022)
 • 31/22 Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky (termín 31.3.2022)
 • 32/22 Novela zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (termín 7.4.2022)
 • 33/22 Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a v elektrotechnice(termín 31.3.2022)
 • 34/22 Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních (termín 1.4.2022)

Evropská:

 • EU 39/22 Doporučení o minimálním příjmu (termín 28.3.2022)
 • EU 40/22 Mezinárodní nákladní a osobní doprava (termín 28.3.2022)
 • EU 41/22 Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití (termín 30.3.2022)
 • EU 42/22 Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin v Unii (termín 31.3.2022)
 • EU 43/22 Reverse charge – rozšíření volitelného mechanismu (termín 1.4.2022)
 • EU 44/22 Evropská normalizace – novela nařízení (EU) č. 1025/2012 (termín 1.4.2022)
 • EU 45/22 REACH – aktualizace pravidel EU týkajících se zkušebních metod (termín 1.4.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/