Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 20. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 127/21  Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška (termín 20.9.2021)
 • 130/21 Novela vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem (termín 24.9.2021)
 • 131/21 Informace o stavu implementace – závazek povinných úspor energie podle směrnice 2012/27/EU (termín 20.9.2021)
 • 132/21 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (termín 6.10.2021)
 • 133/21 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (termín 6.10.2021)
 • 134/21 Novela vyhlášky č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základnách kmenech lékařů (termín 22.9.2021)
 • 135/21 Národní onkologický program 2022-2030 – strategické směřování(termín 22.9.2021)
 • 136/21 Návrh vyhlášky o požadavcích na akreditaci (termín 30.9.2021)
 • 137/21 Novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti  (termín 1.10.2021)

Evropská:

 • EU 100/21 Standard EU pro „zelené dluhopisy“ (termín 21.9.2021)
 • EU 101/21 Uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku (termín 22.9.2021)
 • EU 102/21 Poplatky a platby Agentuře EU pro železnice (termín 23.9.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE