Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 20. února

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 17/23 Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (termín 24.2.2023)
 • 18/23 Návrh doprovodného zákona v souvislosti se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (termín 24.2.2023)
 • 19/23 Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry (termín 24.2.2023)
 • 20/23 Návrh doprovodného zákona k zákonu o trhu s nevýkonnými úvěry (termín 24.2.2023)
 • 22/23 Návrh vyhlášky o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy (termín 21.2.2023)
 • 23/23 Novela vyhlášky č. 194/2009 Sb., podrobnosti provozování IS DS (termín 21.2.2023)
 • 24/23 Návrh vyhlášky o podrobnostech žádosti o shovívavost a mezinárodní spolupráci (termín 23.2.2023)
 • 26/23 Návrh vyhlášky, která stanoví podmínky pro tuhé palivo z odpadu a palivo z biomasy (termín 2.3.2023)
 • 27/23 Návrh vyhlášky k zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (termín 2.3.2023)

Evropská:

 • EU 23/23 Insolvenční právo (termín 20.2.2023)
 • EU 24/23 Certifikace pohlcování uhlíku (termín 24.2.2023)
 • EU 25/23 Daňové podvody a úniky (termín 24.2.2023)
 • EU 26/23 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků (termín 27.2.2023)
 • EU 27/23 Klasifikace nebezpečnosti, označování a balení chemických látek (termín 27.2.2023)
 • EU 28/23 DPH v digitálním věku (termín 28.2.2023)
 • EU 29/23 Narušující zahraniční subvence (termín 28.2.2023)
 • EU 30/23 Splatnost – Směrnice EU o opožděných platbách (termín 3.3.2023)
 • EU 31/23 Emise CO2 – metody výpočtu a monitorování u vícestupňových dodávkových vozidel (termín 6.3.2023)
 • EU 33/23 Akt o digitálních službách – prováděcí nařízení (termín 6.3.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/