Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 20. prosince

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 194/21 Návrh vyhlášky o přenositelnosti čísel (termín 23.12.2021)
 • 195/21 Návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení (termín 23.12.2021)
 • 196/21 Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání (termín 23.12.2021)
 • 197/21 Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (termín 20.12.2021)
 • 199/21 Novela zákonu č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (termín 20.12.2021)
 • 200/21 Návrh vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované podpory (termín 29.12.2021)
 • 201/21 Návrh vyhlášky o stanovení druhů a parametrů POZE (termín 29.12.2021)
 • 202/21 Novela zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva (termín 10.1.2022)
 • 203/21 Novela zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (termín 10.1.2022)

Evropská:

 • EU 131/21 Nebezpečný odpad – aktualizované koncentrační limity pro chemické znečišťující látky (termín 20.12.2021)
 • EU 132/21 Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (termín 21.12.2021)
 • EU 133/21 Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v Evropě (termín 23.12.2021)
 • EU 1/22 Recyklované plasty v obalech potravin (termín 3.1.2022)
 • EU 2/22 Odpovědnost za výrobky – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a oběhovému hospodářství (termín 3.1.2022)
 • EU 3/22 Emise skleníkových plynů – pozměněná pravidla týkající se monitorování a vykazování (termín 5.1.2022)
 • EU 4/22 Solventnost II – přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (termín 5.1.2022)
 • EU 5/22 Přeprava odpadů – přezkum a posouzení revize pravidel EU (termín 10.1.2022)
 • EU 6/22 Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí (termín 11.1.2022)
 • EU 7/22 Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU (termín 17.1.2022)
 • EU 8/22 Politická reklama – zvýšení transparentnosti (termín 20.1.2022)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE