Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 20. června

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 86/22 Novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (termín 21.6.2022)
 • 88/22 Novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (termín 22.6.2022)
 • 94/22 Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (termín 24.6.2022)
 • 95/22 Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci (termín 27.6.2022)
 • 97/22 Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 (termín 23.6.2022)
 • 98/22 Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání (termín 23.6.2022)

Evropská:

 • EU 81/22 Srážkové daně – nový celounijní systém pro zamezení dvojího zdanění (termín 20.6.2022)
 • EU 83/22 Otevřené finance a sdílení dat ve finančním sektoru (termín 23.6.2022)
 • EU 84/22 Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (termín 23.6.2022)
 • EU 85/22 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (termín 23.6.2022)
 • EU 86/22 Systém chráněných zeměpisných označení EU (termín 23.6.2022)
 • EU 87/22 Fluorované skleníkové plyny (termín 23.6.2022)
 • EU 88/22 Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům (termín 23.6.2022)
 • EU 89/22 Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (termín 24.6.2022)

Aktu)alizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/