Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 20. března

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 30/23 Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje (termín 24.3.2023)
 • 36/23 Veřejná konzultace k návrhu pomůcky k legislativnímu DPIA (termín 24.3.2023)
 • 37/23 Novela nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek (termín 23.3.2023)
 • 38/23 Novela vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (termín 23.3.2023)
 • 40/23 Návrh vyhlášky o podmínkách výkonu činností energetických specialistů (termín 28.3.2023)
 • 41/23 Návrh zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (termín 20.3.2023)
 • 42/23 Návrh vyhlášky o poplatkovém přiznání při ukládání CO2 (termín 29.3.2023)
 • 43/23 Novela vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z KN (termín 29.3.2023)
 • 44/23 Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání (termín 29.3.2023)
 • 45/23 Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro ZŠ, SŠ a konzervatoř (termín 29.3.2023)
 • 46/23 Zhodnocení plnění opatření uvedených v AP boje proti korupci na r. 2021 a 2022 (termín 23.3.2023)
 • 47/23 Novela nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kt. se určuje výše úroků z prodlení (termín 4.4.2023)
 • 48/23 Aktualizace Národního plánu obnovy, včetně půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost (termín 20.3.2023)

Evropská:

 • EU 34/23 Obaly  (termín 6.4.2023)
 • EU 36/23 Odpadní elektrická a elektronická zařízení – cílená změna (termín 20.3.2023)
 • EU 37/23 Priority pro ekodesign udržitelných produktů (termín 20.3.2023)
 • EU 38/23 Drony – opatření proti potenciálním hrozbám bezpilotních systémů (termín 27.3.2023)
 • EU 39/23 Limity olova a diisokyanátů (termín 13.4.2023)
 • EU 40/23 Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě (termín 17.4.2023)
 • EU 41/23 Usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech (termín 24.4.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE