Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 2. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 162/23 Novela vyhlášky č. 82/2012 Sb., o technických silničních kontrolách; (termín 03.10.2023)
  • 165/23 Novela zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon; (termín 06.10.2023)
  • 166/23 Informace k postupu vymezování oblastí nezbytných pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do r. 2030; (termín 04.10.2023)
  • 167/23 Návrh prováděcí vyhlášky k zákonu o preventivní restrukturalizaci; (termín 11.10.2023)
  • 168/23 Novela vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích; (termín 12.10.2023)
  • 169/23 Akční plán 2024-2026 Strategie sociálního začleňování 2021-2030; (termín 05.10.2023)
  • 6/23 Ekoaudit (termín 13.10.2023)

Evropská:

  • EU 107/23 Revize směrnice o bezpečnosti hraček; (termín 11.10.2023)
  • EU 109/23 Uznávání kvalifikace státních příslušníků třetích zemí; (termín 05.10.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE