Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 2. května

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 60/23 Novela zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (termín 15.5.2023)
 • 61/23 Návrh Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje ČR (termín 2.5.2023)
 • 62/23 Novela zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic (termín 17.5.2023)
 • 63/23 Novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (termín 4.5.2023)
 • 64/23 Cizinecký zákon (termín 2.6.2023)
 • 65/23 Systémové snižování zátěže podnikatelů (termín 5.5.2023)
 • 66/23 Novela vyhlášky č.157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení (termín 12.5.2023)
 • 67/23 Novela nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejích dodávání na trh (termín 12.5.2023)
 • 68/23 Novela vyhlášky č.155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů (termín 12.5.2023)
 • 69/23 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů (termín 15.5.2023)

Evropská:

 • EU 45/23 Přezkum předpisů týkajících se vysokorychlostního širokopásmového připojení v EU (termín 2.5.2023)
 • EU 46/23 Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku (termín 2.5.2023)
 • EU 47/23 Přezkum emisních norem pro těžká vozidla (termín 5.5.2023)
 • EU 51/23 Podpora oprav a opětovného použití (termín 15.5.2023)
 • EU 52/23 Schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích (termín 15.5.2023)
 • EU 53/23 Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek (termín 22.5.2023)
 • EU 54/23 Revize směrnice o řidičských průkazech (termín 23.5.2023)
 • EU 55/23 Modernizace práva obchodních společností (termín 29.5.2023)
 • EU 56/23 Výrobky s přidanou rtutí – unijní zákaz vývozu, dovozu a výroby (termín 19.5.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE