Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 18. září

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 151/23 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici (termín 27.9.2023)
 • 153/23 Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (termín 20.9.2023)
 • 154/23 Novela vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (termín 20.9.2023)
 • 155/23 Novela vyhlášky č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci účastníka tísňové komunikace (termín 20.9.2023)
 • 156/23 Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (termín 29.9.2023)
 • 158/23 Novela zákona o ČT, zákona o ČR a z. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích; (termín 27.9.2023)
 • 159/23 Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti ŽP – PPŽ2 (termín 18.9.2023)
 • 160/23 Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro r. 2024 (termín 19.9.2023)
 • 161/23 Návrh vyhlášky o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro r. 2023 (termín 18.9.2023)
 • 6/23 Ekoaudit (termín 13.10.2023)

Evropská:

 • EU 103/23 Odpad z elektrických a elektronických zařízení; (termín 18.9.2023)
 • EU 104/23 Změny u registrace léčivých přípravků; (termín 20.9.2023)
 • EU 105/23 Revize předpisů o označování textilií; (termín 22.9.2023)
 • EU 106/23 Stanovení minimální hloubky pro označování střelných zbraní; (termín 27.9.2023)
 • EU 107/23 Revize směrnice o bezpečnosti hraček; (termín 11.10.2023)
 • EU 108/23 Úprava kritérií velikosti malých a středních podniků podle inflace; (termín 28.9.2023)
 • EU 109/23 Uznávání kvalifikace státních příslušníků třetích zemí; (termín 05.10.2023)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/