Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 18. října

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

  • 153/21 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti exekucí a výkonu rozhodnutí (termín 19.10.2021)
  • 154/21 Návrh vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu (registrační vyhláška) (termín 18.10.2021)
  • 155/21 Novela vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví (termín 18.10.2021)
  • 156/21 Novela vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (termín 18.10.2021)
  • 157/21 Novela vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku (termín 18.10.2021)
  • 158/21 Novela vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (termín 20.10.2021)
  • 159/21 Návrh nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace (termín 22.10.2021)

Evropská:

  • EU 109/21 Revize předpisů EU o vozidlech s ukončenou životností (termín 18.10.2021)
  • EU 110/21 Pohotovostní plán pro dopravu (termín 18.10.2021)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE