Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 17. ledna

V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům

Národní:

 • 204/21 Návrh vyhlášky o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (termín 18.1.2022)
 • 1/22 Návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb (termín 28.1.2022)
 • 2/22 Návrh vyhlášky o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití (termín 19.1.2022)
 • 3/22 Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (termín 20.1.2022)

Evropská:

 • EU 7/22 Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU (termín 17.1.2022)
 • EU 8/22 Politická reklama – zvýšení transparentnosti (termín 20.1.2022)
 • EU 10/22 Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání (termín 24.1.2022)
 • EU 11/22 Revize požadavků na ekodesign pro spotřebu elektrické energie v pohotovostním a vypnutém režimu (termín 25.1.2022)
 • EU 12/22 Kotační zákon – usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu (termín 31.1.2022)
 • EU 13/22 Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem (termín 4.2.2022)
 • EU 14/22 Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU (termín 31.1.2022)
 • EU 15/22 Normy EU týkající se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro kamiony (termín 31.1.2022)
 • EU 16/22 Výrobky pro estetické nebo neléčebné účely – bezpečnostní požadavky (termín 31.1.2022)
 • EU 17/22 Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku (termín 7.2.2022)
 • EU 18/22 Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek (termín 7.2.2022)
 • EU 19/22 Multimodální digitální služby v oblasti mobility (termín 14.2.2022)

Aktualizovaný seznam všech materiálů k připomínkování naleznete ZDE

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/